Global Water & Energy Solutions

Inrigo er en høyt kvalifisert leverandør av produkter og prosessløsninger for vann og miljø, maritim, offshore og landbasert industri.